Voor 17 uur besteld, vandaag nog verstuurd - 100 dagen bedenktijd

Heb je nog vragen?

Retourrecht

Retourrecht Hamamdoek.nlConsumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand. Toch merken wij bij Hamamdoek.nl dat er nogal wat verwarring is over de rechten die u als consument heeft. Hier de uitleg. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 30 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig mag bekijken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product alleen bekijken, echter NIET gebruiken. 

Voorbeelden

Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen. Een wasmachine mag men bekijken, etc maar men mag er geen wasjes mee draaien. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden. 

Dit betekent dat u een artikel mag bekijken net als in de winkel. U mag het echter NIET gebruiken! 

Gebruik maken van uw herroepingsrecht
 

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (100 dagen). Terugbetaling zal uiterlijk binnen 14 (kalender-) dagen na de herroepingsverklaring worden uitgevoerd. De verzendkosten voor het retour sturen zijn voor uw rekening.

Adres retour:

Hamamdoek.nl afd. retouren.
Matthijs Sterklaan 11
1161 VX  ZWANENBURG 

Product en verpakking zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat

Indien u een product koopt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden dan raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk WEL gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk is het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.  

Klantenservice

Bij Hamamdoek.nl draait alles om tevreden klanten. Mocht u echter toch vragen hebben over het herroepingsrecht dan kunt uw vraag richten aan onze servicedesk.